Gwarancja jakości

 

Okres gwarancji

Informujemy, że wszystkie produkty marki INQ  objęte są  co najmniej 12-miesięczną gwarancją jakości Producenta
lub dłuższą - zgodnie z informacją podaną na  opakowaniu produktu.

 

Tryb zgłaszania reklamacji jakości

 W celu zgłoszenia reklamacji Nabywca powinien zgłosić się wraz z dokumentem potwierdzającym zakup do punktu sprzedaży, w którym dokonał zakupu. Zgłoszenie roszczenia w ramach gwarancji jakości powinno zawierać minimum następujące informacje:

1)      Nazwę produktu

2)      Identyfikator produktu lub kod EAN

3)      Dokument potwierdzający datę i miejsce zakupu

4)      Opis usterki i datę jej powstania

5)      Oczekiwany sposób rozpatrzenia zgłoszenia (wymiana, naprawa, zwrot ceny sprzedaży)

6)      Dane kontaktowe Nabywcy  - numer telefonu i/lub adres mailowy

 

Termin rozpatrzenia reklamacji

Dołożymy wszelkich starań aby rozpatrywać zgłoszenia w terminie 14 dni roboczych. Termin ten może jednak zostać wydłużony do 45 dni w celu dokonania np. dodatkowej ekspertyzy technicznej bądź  konieczności zamówienia części zamiennych.


Szukaj

Menu