Biuro Obsługi Zamówień +48 22 122 88 18 lub b2b@inqtrade.pl

Koszyk

Ochrona środowiska

Jako Firma INQ Trade Sp. z o.o. dostarczamy naszym klientom nowoczesne, bezpieczne produkty oświetleniowe i elektrotechniczne. Naszym priorytetem jest prowadzenie działalności bez szkody dla środowiska i przestrzeganie zasad prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Jesteśmy firmą zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorstw prowadzonym przez GIOŚ i jako podmiot wprowadzający współpracujemy z AURAEKO - Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.

Każdy z nas jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo, a nawet złoto i srebro.

 

ZAPAMIĘTAJ

 1. Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.
 2. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
 3. Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.

 

Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

 1. Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.

  Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tę samą funkcję.

 2. Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego.

  Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m2, są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

 3. Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.

  Dystrybutor, dostarczając sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

 4. Oddaj zużyty sprzęt do punktu zbierania.

  Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej lub na tablicy ogłoszeń swojej gminy, a także na stronie www.auraeko.pl

 5. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.

  Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu.

 

ZAPAMIĘTAJ:

Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza:

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzi. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.